• : Armășelu Ștefania-Maria
 • Gheorghe Răzvan
 • : 23/05/2019
 • : 23/05/2019
 • : Poluarea este o problemă actuală, care capătă din ce în ce mai mult interes național. Ținând cont de strategiile actuale de combatere și reducere a poluării, acceptate prin Strategia Europa 2020, noi, tinerii, trebuie să contribuim la un viitor mai bun. În momentul prezent, România se confruntă, pe lângă sistemele neconforme și ineficiente de colectare selectivă a deșeurilor, cu lipsa unui mai mare interes al tinerilor în domeniul reciclării. Cauzele pot fi diverse: familia care nu i-a oferit o educație în acest sens, anturajul dezinteresat de mediul înconjurător și altele. Proiectul “ElectroTurn” a luat naștere din dorința de a încuraja și promova reciclarea și colectarea selectivă a deșeurilor electrice și electronice în rândul studenților. Elementul atractiv constă în antrenarea studenților în spiritul competiției constuirii celui mai înalt turn de DEEE aduse în incita Facultății A.I.M.A., din cadrul Universitatea Politehnica București. Înaintea startului dat construirii, studenții au parte de o sesiune introductivă despre DEEE, importanța reciclării lor și efectele negative pe care le au asupra naturii. Ulterior, se realizează jurizarea pentru stabilirea câștigătorilor și colectarea elementelor aduse de aceștia pentru predarea către Ecotic, organizație specializată. Astfel, studenții pot contribui la salvarea mediului înconjurător, într-un mediu plăcut și antrenant, alături de prieteni. Activitatea proiectului a inclus crearea unei pagini pe o rețea socială populară, pentru a avea de asemenea un impact în mediul online, prin postarea unor articole sau videoclipuri sugestive despre acest tip de deșeuri. (https://www.facebook.com/ElectroTurn-641531816319600/). Se dorește implementarea proiectului cel puțin o dată pe semestru, prin promovarea și postarea constantă a informațiilor necesare conștientizării importanței colectării selective în viața de zi cu zi a studenților.
 • : Proiectul “ElectroTurn” are drept scop atingerea următoarelor obiective: 1.Să protejeze sănătatea tinerilor și a mediului prin îmbunătățirea colectării și depozitării deșeurilor și prin ecologizări constante; 2.Să promoveze reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice în rândul tinerilor; 3.Să contribuie la realizarea unei strategii eficiente cu privire la reciclare și colectare în mediul universitar actual; 4.Să sporească nivelul de conștientizare al studenților cu privire la beneficiile rezultate din reciclarea și colectarea deșeurilor la nivelul tuturor celor 15 facultăți din cadrul UPB.
 • : Grupul țintă vizat de proiect este desemnat de studenții Universității Politehnica București, indiferent de anul de studiu sau program de licență/master de apartenență; la care se pot adăuga cadre didactice care sprijină inițiativele sociale și de mediu.
 • : Facultatea sprijină inițiativele noastre și ne încurajează în continuarea activităților, astfel că prima ediție a competiției, din 23 mai 2019, a atras 4 studenți, plăcut impresionați de inițiativă și inovația adusă activității de colectare și reciclare, care au construit la libera lor îndemânare și imaginație turnuri “electro” din deșeuri. Cantitatea DEEE colectată este de maxim 7kg, constituită din acumulatori, becuri, neoane, router, prăjitor, filtru, baterii portabile. “ElectroTurn” dorește a fi un proiect de succes, cu periodicitate în mediul universitar, care să atingă, în viitor, capacitatea completă a unei săli de curs a F.A.I.M.A. ( 30 de persoane), fiecare dintre participanți contribuind cu minim 0,5kg DEEE.
 • ElectroTurn 1
 • ElectroTurn 2
 • : declar_ca_in_cazul_in_care_proiectul_inscris_include_imagini_cu_persoane_(majore_sau_minore),_acestea_si-au_dat_consimtamantul_expres,_direct_sau_prin_reprezentantul_legal,_pentru_utilizarea_imaginilor_de_catre_organizator,_consimtamant_care_va_fi_pus_la_dispozitia_ecotic,_la_cerere.
 • : sunt_de_acord_cu_utilizarea_de_către_ecotic_a_imaginilor_pentru_promovarea_rezultatelor_concursului_pe_site-ul_ecotic_sau_pagina_de_facebook_a_ecotic,_pentru_a_fi_incluse_in_materiale_de_prezentare_a_activitatii_ecotic_(tip_retrospectiva_si_newsletter.)